Securitatea și Protecția Muncii

image

    Vă oferim în domeniul protecției muncii consultanță de specialitate pe probleme de securitatea, sănătatea și protecția muncii în conformitate cu legea și normele metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.


    Principalele activități de protecția muncii desfășurate sânt urmatoarele :

 • Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor de accidente și îmbolnavire profesională pentru fiecare componentă a sistemului de muncă;
 • Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;
 • Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și aplicarea reglementărilor de sănătatea, securitatea și protecția muncii, tinând seama de parcularitățile activităților unității precum și ale locurilor de muncă;
 • Întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității, sănătății și protecției muncii;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/sau unității;

    Evaluarea riscurilor și documentația pentru securitatea, sănătatea și protecția muncii sunt obligatorii să fie realizate si să se afle în posesia angajatorului (conform art. 12 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă).

Ofertă Securitatea și Protecția Muncii

A. Întocmirea dosarului

    Întocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă și normele metodologice de aplicare aprobate prin HG 1425/2006 care cuprinde:

 • Instructiunile proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca, tinând seama de particularitatile societatii;
 • Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;
 • Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și aplicarea reglementărilor de sănătatea, securitatea și protecția muncii, tinând seama de parcularitățile activităților unității precum și ale locurilor de muncă;
 • Întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității, sănătății și protecției muncii;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/sau unității;
 • Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor de accidente și îmbolnavire profesională pentru fiecare componentă a sistemului de muncă;
 • Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;
 • Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și aplicarea reglementărilor de sănătatea, securitatea și protecția muncii, tinând seama de parcularitățile activităților unității precum și ale locurilor de muncă;
 • Întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității, sănătății și protecției muncii;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/sau unității;

B. Asistența lunară

 • Participarea efectivă la verificarea însușirii și a modului de aplicare a măsurilor propuse în planul de prevenire și protecție;
 • Monitorizarea funcționării sistemelor și echipamentelor de protecție;
 • Evidența meseriilor care au nevoie de autorizare și modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitatea și sănătatea muncii;
 • Evidența echipamentulor individuale de protecție;
 • Participarea la evenimentele deosebite care pot apărea (controale, cercetare accidente);
 • Întocmirea rapoartelor și listelor prevăzute în hotărârile de guvern;
 • Urmărirea realizării măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control și al cercetarii evenimentelor;
 • Informarea angajatorului, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate și propunerea de măsuri de prevenire și protecție;
 • Colaborarea cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;
 • Colaborarea cu lucrătorii desemnați / serviciile interne / serviciile externe ai / ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfașoară activitatea în același loc de muncă;
 • Propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori straini.
image

C. Evaluarea riscurilor

    Vă oferim în domeniul evaluării riscurilor consultanță de specialitate pe probleme de evaluarea riscurilor de accidente și imbolnăviri profesionale.

    Evaluarea riscurilor se face pentru fiecare loc de muncă în parte și constă în identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat și cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinației gravitatea și frecvența consecinței maxime previzibile.

D. Instruirea personalului

 • Instruirea personalului angajat în probleme de securitatea și sănătatea muncii, prin cele trei forme de instruire (instructaj introductiv general, instructaj la locul de muncă și instructaj periodic);
 • Testarea cunoștințelor personalului instruit;
 • Completarea și urmărirea completării Fișelor de instructaj.