Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
și Instalațiilor de Ridicat

image

    Vă oferim consultanță de specialitate în domeniul deținerii și exploatării echipamentelor ce intra sub incidența Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (I.S.C.I.R.), în calitate de Operator Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnica a Instalațiilor (R.S.V.T.I.) în conformitate cu legislația și prescripțiile tehnice în vigoare.

    De asemenea executăm lucrări de reparații, întreținere și service la macarale staționare, poduri rulante și instalații de ridicat.

    Principalele activități pentru care oferim consultanță de specialitate și care sint obligatorii de executat în cazul în care dețineți acest tip de echipamente sint urmatoarele (conform Ordinelor nr.147/2006 si 333/2007 ale Inspectorului de Stat șef al ISCIR):

 • Identificarea și înregistrarea echipamentelor/instalatiilor din domeniul ISCIR, precum și transmiterea acestor date spre înregistrare la inspecția teritorială ISCIR de care aparțin;
 • Întreținerea și reparațiile echipamentelor/instalațiilor din domeniul ISCIR pe care le au in evidență, acestea trebuind să fie efectuate cu respectarea Prescripțiilor Tehnice de către persoane juridice autorizate de ISCIR;
 • Înlocuirea unor piese , echipamente sau instalații din domeniul ISCIR pe care le au in evidență, acestea trebuind sa fie efectuate cu respectarea Prescripțiilor Tehnice de către persoane juridice autorizate de ISCIR;
 • Montajul și punerea în funcțiune a unor piese, echipamente sau instalații din domeniul ISCIR pe care le au in evidență, acestea trebuind sa fie efectuate cu respectarea Prescripțiilor Tehnice ISCIR;
 • Exploatarea corectă și legală a echipamentelor/instalațiilor din domeniul ISCIR pe care le au in evidență;
 • Existența instrucțiunilor de folosire ale fiecărui echipament/fiecărei instalații;
 • Anunțarea telefonic și/sau în scris, în maximum 8 ore de la data luării la cunoștință, a inspecției teritoriale ISCIR de care aparțin, despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalațiile pe care le au in evidență;
 • Anunțarea conducerii detinatorului/utilizatorului (inclusiv în scris) despre necesitatea opririi unor echipamente sau instalații ISCIR din cauza defecțiunilor apărute ori ca urmare a necesității efectuării unor lucrări de întreținere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparații capitale;
 • Anunțarea conducerii deținătorului/utilizatorului (inclusiv în scris) despre nerespectarea regimului de folosire a echipamentelor sau instalațiilor ISCIR de către personalul de exploatare;
 • Înregistrarea evidenței instalațiilor/echipamentelor într-un registru, cu urmărirea efectuării verificărilor tehnice oficiale, fără de care nu pot funcționa;
 • Urmărirea și pregătirea instalațiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale și participarea activă la efectuarea acestora;
 • Urmărirea realizării în termen a dispozițiilor date prin procesele-verbale de verificare tehnică, examinarea în mod regulat a registrului de evidentă a funcționării echipamentelor/instalațiilor și luarea măsurilor pentru remedierea imediată a defectelor semnalate;
 • Interzicerea manevrării instalațiilor/echipamentelor de către persoane neautorizate, atunci când au cunoștintă de acest lucru.

 Lista cu tipurile de echipamente ce intră sub incidența I.S.C.I.R.

    Lista cu tipurile de echipamente ce intră sub incidența Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) este următoarea:

 • Cazane de abur și apă fierbinte;
 • Instalații de alimentarte cu apă pentru cazane de abur și apă fierbinte;
 • Instalații de automatizare aferente centralelor termice;
 • Instalații de alimentare cu GPL;
 • Cazane de apă caldă si abur de joasă presiune;
 • Recipiente sub presiune;
 • Conducte de abur și apă fierbinte;
 • Conducte pentru fluide sub presiune;
 • Macarale;
 • Mecanisme de ridicat;
 • Stivuitoare;
 • Nacele și platforme ridicătoare;
 • Elevatoare pentru vehicule;
 • Ascensoare;
 • Instalații de transport pe cablu-telecabine;
 • Instalații de transport pe cablu-telegondole și telescaune;
 • Ascensoare de persoane și materiale pentru șantiere de construcții;
 • Trape de scenă , trape de decoruri și cortine pentru incendiu;
 • Echipamente de agrement.