Audit Energetic și Reabilitare Termică

image

    Reabilitarea termică reprezintă totalitatea măsurilor si acțiunilor care conduc la reducerea pierderilor de caldură, a consumurilor energetice și prin aceasta reducerea costurilor de întreținere și alimentare cu apă caldă de consum, îmbunătățind în același timp condițiile de igienă și confort termic interior al clădirilor.


    Principalele servicii oferite în domeniul reabilitării termice sunt urmatoarele :

 • Efectuarea expertizei tehnice a clădirii;
 • Prezentarea soluțiilor de reabilitare cu recomandarea surselor de finanțare;
 • Efectuarea auditului energetic a clădirii;
 • Întocmirea documentației de avizare;
 • Întocmirea proiectului tehnic de execuție;
 • Elaborarea caietului de sarcini pentru executarea lucrărilor de intervenție;
 • Elaborarea și eliberarea certificatului de performanță energetică a cladirii sau apartamentului după caz.

    De ce este necesară reabilitarea termică:

 • Se va elimina subvenția la energia termică;
 • Va crește prețul combustibilului utilizat pentru încălzirea și prepararea apei calde de consum.
image

    Avantajele reabilitării termice:

 • Reducerea facturii de întreținere pe perioada iernii cu pină la 40%;
 • Dispare fenomenul de igrasie;
 • Confort termic pe timp de vară fără cheltuieli suplimentare pentru aerul condiționat.

    De ce este nevoie de Certificatul Energetic:


    Pornind de la caracteristicile reale ale sistemului constructie-instalatii aferente, Certificatul Energetic încadreaza cladirea în clase de performante energetice si de mediu si acorda totodata locuintei o nota energetica care confera cumparatorului informatii privind consumul real de energie, la cât se ridica cheltuielile lunare de întretinere si câti bani va avea de cheltuit pentru a aduce casa la parametrii optimi.

Utilizarea sistemelor de izolație termică

    Prin utilizarea sistemelor de izolație termică se obține:


A.Îmbunătățirea calității locuinței - se crează un climat plăcut și echilibrat al locuinței, iarna asigurând o temperatură mai ridicată a suprafeței interioare a peretelui, iar vara o răcoare placută în încăperi.

B.Prevenirea apariției mucegaiului - sistemele de termoizolație asigură o temperatură mai ridicată la suprafața interioară a pereților. În condiții normale de locuit, acest lucru are drept consecință directa eliminare a condensului (transpirația pereților), înlăturându-se posibilitatea formării mucegaiului și a ciupercilor.

C.Eliminarea punților termice - sistemele de termoizolație protejează zonele critice cum ar fi: nișele corpurilor de încălzire, stâlpii din beton, îmbinările cu acoperișul, colțurile exterioare, etc. În acest fel nu vor mai exista punți termice.

D.Îmbunătățirea menținerii căldurii - sistemele de termoizolație îmbunătățesc capacitatea pereților de înmagazinare a căldurii.

E.Protecția împotriva intemperiilor - sistemele de termoizolație asigură o bună protecție a clădirii împotriva intemperiilor. Totodată, sistemul permite difuzia vaporilor de apă din interior spre exterior, favorizând respirația peretelui.

F.Îmbunătățirea izolației fonice - sistemele de termoizolație sunt fonoabsorbante. Folosind materiale cu densitate mai mare, izolarea fonică poate fi realizată mai ușor.

G.Reducerea riscului apariției fisurilor prin reducerea solicitărilor termice - sistemele de termoizolație mențin timp îndelungat o temparatură constantă în elementele de construcții, reducând efectul produs de dilatări și contracții. Eliminându-se aceste fenomene, probabilitatea apariției fisurilor și a crăpăturilor este destul de mică.

H.Realizarea unei fațade estetice - sistemele de termoizolație fac posibilă realizarea unor fațade estetice, fără rosturi, atât la construcțiile noi, cât și la cele vechi.

I.Economisirea energiei - încălzirea este scumpă. Sistemele de termoizolație asigură scăderea semnificativă a cantității de energie consumată, fiind o investiție rentabilă, de mare utilitate. Costurile aferente încălzirii se reduc cu pâna la 40%.

J.Creșterea valoarii clădirii - sistemele de termoizolație protejează fizic pereții clădirilor de factorii climatici, mărind durata de viață a imobilului. În acest fel valoarea clădirii crește indiferent dacă este nouă sau veche.

K.Protejarea mediului inconjurator - producerea și utilizarea diferitelor forme de energie duce la poluarea mediului înconjurator. Sistemele de termoizolație determină reducerea timpului de utilizare al instalațiilor de încălzire, deci și noxele.

Finanțare

Varianta I

    Prin program guvernamental conform Ordonanței de Urgență nr.18/2009 cu asigurarea finanțării în următoarele proporții:

 • 50% de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței în limitele fondurilor aprobate anual pentru programul de reabilitare;
 • 30% de la bugetul local în limita fondurilor aprobate anual pentru programul de reabilitare termică;
 • 20% de la proprietarii clădirii.

Varianta II

    În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 69/2010 prin credite bancare în lei cu garanție guvernamentală și dobânda subvenționată contractate de către beneficiar (asociația de proprietari) cu o perioadă de rambursare a creditului de maximum 5 ani.

image