Bine ați venit la !VEserv.ro

image

    Firma noastră vă oferă consultantă de specialitate pe bază de contract pentru rezolvarea tuturor problemelor în domeniul Securității și Sănătătii muncii, PSI, ISCIR, evaluări de risc, audit energetic și solutii pentru case ecologice, întocmirea documentatiei cerute de legislația specifică, efectuare instructaje, etc.

Atestate Tehnice și Certificate de Abilitare

 • Certificat de Atestare - Auditor energetic pentru clădiri - gradul I . Eliberat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței;
 • Certificat de Abilitare pentru servicii externe de prevenire și protecție - Eliberat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de șanse;
 • Certificat - Evaluare riscuri și audit de conformitate cu legislația de securitate și sănătate în muncă - Eliberat de Universitatea Tehnică Cluj Napoca;
 • Autorizație pentru Operator Responsabil cu Supravegherea, Verificarea Tehnică a Instalațiilor - eliberată de IT ISCIR Cluj;
 • Atestat - Responsabil cu Supravegherea Lucrărilor la Instalații de Ridicat Clasice - Eliberat de IT ISCIR Cluj.

Servicii și Consultanță

Firma !VEserv vă oferă servicii și consultanță în urmatoarele domenii:

 • Servicii de consultanță de specialitate în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (Protecția Muncii);
 • Servicii de consultanță de specialitate în domeniul Situațiilor de Urgență (PSI);
 • Servicii de consultanță de specialitate în domeniul ISCIR - asigurare servicii de Operator Respansabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor (RSVTI) pe bază de contract și asistentă la obținerea autorizației de funcționare pentru macarale, poduri rulante și instalații de ridicat;
 • Expertiza și auditul energetic pentru clădiri în vederea reabilitării termice;
 • Elaborarea și eliberarea Certificatului de Performanță Energetică pentru clădiri și apartamente în vederea vânzării, închirierii sau creditării la bancă;
 • Elaborarea de proiecte și stabilirea de soluții tehnice de reabilitare termică și efienticizare a consumurilor energetice în clădirile de locuit și industriale;
 • Soluții de finanțare pentru proiectele preconizate.

Contact

» Adresa: Cluj Napoca, str. Gheorghe Dima nr.6/41

» E-mail: iancu_emil@yahoo.com

» Tel: 0723-480.197

Pentru sugesti și comenzi click aici.